Pilotprojektet ”Den första ingenjören”  har som avsikt att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas och växa genom att visa på fördelarna med att anställa ingenjörer samt att inspirera ingenjörer till att ta anställning i ett mindre företag. Studier visar att anställning av en ingenjör leder till ökad vinst, omsättning och sysselsättning. Läs mer här >>